6" Stiletto Mary Jane Platform (DELIGHT-687)

$68.99

6" (15.2cm) Stiletto Heel, 1 3/4" (4.5cm) Platform Mary Jane Pump (DELIGHT-687)