4.5" Ankle Strap Sandal (FLAIR-409)

$57.99
4 1/2" Stiletto Heel mini-platform with Ankle Strap with a 1/4" Platform rise (FLAIR-409)